Klantinformatie en algemene voorwaarden

A. Klantinformatie

Verkoper

De overeenkomst wordt gesloten met:

De officiële Knirps®-shop

doppler H. Würflingsdobler GmbH

Algemeen directeur: Hermann Würflingsdobler

Adolf-Kolping-Str. 3

D-84359 Simbach am Inn

DUITSLAND

Telefoonnummer: +49 (0) 8571 / 9122-316

Faxnummer: +49 (0) 8571 / 9122-9316

E-mailadres: shop(at)knirps.com

Btw-nummer: DE814879791

Handelsregister: Amtsgericht Landshut HRB 7264

Afsluiten van de overeenkomst en bestelproces


1. De presentatie van de goederen, met name in de online shop van Knirps, vormt nog geen bindend aanbod van de verkoper.

 

2. Door op de knop voor het toevoegen aan het winkelwagentje te klikken, worden de geselecteerde items opgeslagen in het winkelwagentje. Bij de laatste stap naar de kassa begint het bestelproces, waarbij alle benodigde gegevens voor verwerking van de bestelling worden geregistreerd en de algemene voorwaarden van de shop moeten worden bevestigd door met een vinkje te bevestigen dat u de algemene voorwaarden van de shop hebt gelezen en akkoord gaat met de geldigheid ervan.

Aan het einde van het bestelproces wordt een overzicht van de gegevens van de bestelling en de overeenkomst weergegeven. Pas na het bevestigen van deze gegevens van de bestelling en overeenkomst door op de knop voor bestellen met betaling te klikken doet u een bindend bod over de aankoop van de goederen in het winkelwagentje.

 

3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand met een schriftelijke of elektronische bestelbevestiging van de verkoper. De verkoper heeft het recht om de koopovereenkomst van de klant binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van de bestelling te accepteren.

 

 

Technische correctiemogelijkheden

Door op de knop voor wissen te klikken, kunnen de goederen weer uit het winkelwagentje worden verwijderd.


Opslag van de tekst van de overeenkomst

De tekst van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper wordt door de verkoper opgeslagen en is ook na de bestelling toegankelijk voor de klant (= koper).


Taal van de overeenkomst
De rechtsgeldige taal van de overeenkomst is Duits of, indien nodig, Engels.


Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 30 dagen. Hier vindt u de details van uw herroepingsrecht.

In principe draagt u als klant de kosten voor het retourneren van pakketgoederen.

Als coulance nemen wij de retourkosten voor pakketgoederen voor onze rekening, op voorwaarde dat de bij ons op te vragen retoursticker wordt gebruikt voor de retourzending. Als u bij de retourzending van pakketgoederen

onze retoursticker niet gebruikt, zijn de kosten van de retourzending voor uw rekening.

BELANGRIJK: De kosten voor het retourneren van goederen ter waarde van € 45,00 zijn voor uw rekening. Wij halen de goederen bij u op.


Garantierecht

De koper heeft recht op een wettelijke garantie. De hiervan afwijkende regels treft u aan in onze algemene voorwaarden.

 

 

Prijsaanduiding

De prijzen vermeld in de online shop van Knirps (in euro's) zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en andere prijscomponenten en zijn exclusief de desbetreffende verzendkosten. De prijzen (€) zijn van toepassing op het moment van bestellen.


Betalingsmogelijkheden

U kunt kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden: betalen via vooruitbetaling (reguliere overschrijving), creditcard (Visa, Mastercard), PayPal, online overschrijving, Amazon Pay en kopen op rekening (factuuradres = afleveradres).

Als u vooruitbetaling (reguliere overschrijving) als betalingsmogelijkheid selecteert, worden onze bankgegevens in de e-mail van de bestelbevestiging opgenomen en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling. Wanneer u met creditcard, PayPal, Amazon Pay en/of online overschrijving betaalt, wordt het bedrag van uw rekening afgeschreven na voltooiing van de bestelling. Bij kopen op rekening is het bedrag verschuldigd na ontvangst van de goederen. Voor de aangeboden betalingsmogelijkheden zijn geen extra kosten verschuldigd.


Verzendkosten

Alle verzendkosten, met name verpakkingen, transportkosten en leveringen, zijn voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen. De informatie over verzendkosten en de landen waaraan wordt geleverd, vindt u hier.

Als de levering aan niet-EU-landen plaatsvindt, moeten mogelijk verdere rechten, belastingen of vergoedingen door de klant worden betaald, niet aan de leverancier, maar aan de in dat land verantwoordelijke douane- of belastingdienst. De klant wordt geadviseerd de details voorafgaand aan de bestelling bij de douane of de belastingdienst op te vragen. Een btw-teruggave voor niet-EU-landen kan alleen worden gerealiseerd als eerst administratiekosten van € 35,- worden voldaan.


Levering

Onze leveringen vinden plaats binnen de Bondsrepubliek Duitsland (met uitzondering van de Noordzee- en Oostzee-eilanden) en Oostenrijk, evenals de landen die worden benoemd bij de verzendinformatie.

Tenzij duidelijk anders vermeld in de productbeschrijving, zijn alle aangeboden artikelen direct klaar voor verzending.

De levertijden worden bij elke productbeschrijving genoemd. Het overgaan tot betaling gebeurt bij vooruitbetaling (reguliere overschrijving) de dag nadat de betalingsopdracht is geplaatst bij de overschrijvende kredietinstelling, bij het betalen per PayPal, Amazon Pay en online overschrijving de dag na de betaling, bij aankoop met een creditcard met de afboeking van het aankoopbedrag van de rekening van de klant en bij aankoop op rekening bij de bestelling van de goederen.

De leveringstermijnen eindigen aan het einde van de laatste dag van de genoemde periode. Als de laatste dag van de periode valt op een zaterdag, zondag of een door de overheid op de plaats van levering erkende feestdag, vervangt de volgende werkdag deze dag.

 

Opmerking over de weergave

Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat de in onze online shop weergegeven producten afwijkend van kleur kunnen zijn (bijvoorbeeld: als gevolg van onjuist gekalibreerde beeldschermen, monitoren of displays). Wij doen er altijd alles aan om de artikelen in onze online shop met de grootst mogelijke zorg correct weer te geven. Let ook op de opmerking over wat wordt meegeleverd (bijvoorbeeld: levering zonder afgebeelde sokkel) We willen ons echter bij voorbaat verontschuldigen voor eventuele afwijkingen en vertrouwen op uw begrip.


Klachten
Als u vragen hebt over de levering van de goederen (bijvoorbeeld tijdstip, beschikbaarheid, ontvangst van betaling, kleur enzovoort) is het mogelijk om contact op te nemen met de verkoper. Zorg ervoor dat u uw bestelnummer bij de hand hebt (u vindt dit in de e-mail met de bestelbevestiging of op de bijgevoegde factuur en leveringsdocumenten).

Telefoonnummer: +49 (0) 8571 / 9122 - 316

E-mailadres: shop(at)knirps.com

(of gebruik ons contactformulier)

________________________________________

B. Algemene voorwaarden


1. Juridische basis van de overeenkomst

1.1 Alle overeenkomsten die de klant (consument of ondernemer) met de verkoper sluit, zijn uitsluitend gebaseerd op deze algemene voorwaarden. Bij het plaatsen van de bestelling erkent de klant dit uitdrukkelijk.

1.2 Consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële activiteit noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3 Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met wettelijke rechten die bij het sluiten van een juridische transactie optreedt bij de uitoefening van zijn of haar commerciële activiteit of zelfstandige beroepsactiviteit.


2. Leveringsvoorwaarden

2.1 Als de verkoper extra verzendkosten maakt als gevolg van de vermelding van een onjuist afleveradres of een onjuiste geadresseerde, worden deze kosten door de klant vergoed, tenzij hij of zij niet verantwoordelijk is voor de onjuiste vermelding.

2.2 Als de klant akkoord gaat met een leveringsdatum en niet op de afgesproken plaats aanwezig is om de goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen of als de klant geen persoon stuurt die gerechtigd is om voornoemde goederen te ontvangen, draagt de klant ook de kosten voor de nieuwe levering als hij of zij hiervoor verantwoordelijk is.


3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

3.1 De op de productpagina's vermelde prijzen moeten worden opgevat als detailhandelsprijzen, inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

3.2 In geval van betalingsachterstand is de klant verplicht de nalatigheidsinterest ter hoogte van 5 procentpunten boven de basisrente aan de verkoper te betalen als hij of zij een consument is (§ 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)). Als de klant ondernemer is (§ 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), is de nalatigheidsinterest 9 procentpunten boven de basisrente.

3.3 Ongeacht 3.2. staat het de verkoper vrij om een hogere schade als gevolg van betalingsachterstand en andere schade aan te tonen.


4. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de volledige betaling is ontvangen.


5. Garantie

5.1 Voor de garantie zijn de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij anders overeengekomen in 5.2 - 5.3.

5.2 De verjaringstermijn voor vorderingen die voortvloeien uit aansprakelijkheid voor materiële gebreken, bedraagt 24 maanden en begint met de overdracht van het gekochte artikel aan de klant. Als de klant ondernemer is (§ 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)), bedraagt de verjaringstermijn 12 maanden na de overdracht van het artikel.

5.3 Handelaren zijn onderworpen aan de wettelijke, onderzoeks- en klachtenverplichtingen volgens het Duitse Handelswetboek (Handelsgesetzbuch - HGB).


6. Herroepingsrecht

6.1 Het herroepingsrecht geldt uitsluitend voor de consument.

6.2 De klant moet onverminderd het herroepingsrecht, voor de retourzending de goederen zorgvuldig verpakken.


7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Met uitzondering van schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) is de verkoper alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van opzettelijke of grove nalatigheid.

Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade, met name voor gederfde winsten.
Een essentiële contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractuele partner regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen.

7.2 Afgezien van opzettelijke of grove nalatigheid of schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid en de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die op het tijdstip van het afsluiten van de overeenkomst doorgaans te voorzien is en voor het overige beperkt tot de gemiddelde schade die kenmerkend is voor de overeenkomst. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade, met name voor gederfde winsten.

7.3 De beperking van de aansprakelijkheid in de leden 1 en 2 geldt ook voor de medewerkers en agenten van de verkoper.

7.4 Aansprakelijkheidsclaims op grond van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz - ProdHaftG) blijven onaangetast.


8. Privacy

8.1 Persoonsgegevens (bijvoorbeeld titel, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) worden uitsluitend verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) en de Duitse wet op de telemedia (Telemediengesetz - TMG).

8.2. Als onderdeel van ons privacybeleid verstrekken we op de site knirps.de aanvullende informatie over gegevensbescherming en over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van door ons ontvangen persoonsgegevens.


9. Slotbepalingen

9.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-Kooprecht. Verplichte bepalingen van de overheid van het land waarin de klant gewoonlijk woonachtig is, blijven onaangetast.

9.2 De plaats van uitvoering is de statutaire zetel van de verkoper als de klant een handelaar is.

9.3 Als de klant een handelaar is, een rechtspersoon naar publiekrecht of een bijzonder fonds of geen algemene jurisdictie in Duitsland heeft of zijn of haar woonplaats naar het buitenland verhuist nadat de overeenkomst is gesloten of zijn of haar woonplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld, is de plaats van jurisdictie de zetel van de verkoper.

9.4 Als de afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst niet effectief zijn of in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet van kracht.


10. Opmerking over onlinegeschillenbeslechting:

De Europese Commissie stelt een internetplatform beschikbaar voor buitengerechtelijke online beslechting van geschillen ("OS-platform") voor online overeenkomsten. Het OS-platform is sinds het eerste kwartaal van 2016 beschikbaar via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Opmerking op grond van § 36, lid 1, nummer 1 van de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz - VSBG) - wij (doppler, H.Würflingsdobler GmbH) zijn in beginsel niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure inzake een online beslechting van consumentengeschillen.

- Einde van de algemene voorwaarden -