Garantie

Knirps® is een fabrikant van hoogwaardige paraplu's en parasols. De producten van het merk Knirps zijn wereldwijd bekend. Daarom verlenen wij een garantie van 5 jaar op al onze producten (vanaf de aankoopdatum 01.01.2021).

De garantie omvat, naar onze keuze, de reparatie of vervanging van het product of het verhelpen van alle defecten op basis van materiaal- of fabricagefouten. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Naar keuze van Knirps kan ook de aankoopprijs van het product worden terugbetaald, waarbij de waardevermindering van het product wordt verrekend met de aankoopprijs. Garantieservices of het vervangen van onderdelen leiden niet tot verlenging van de garantietermijn.

Garantie

Een bewijs van aankoop, bijvoorbeeld door overlegging van de originele verkoopfactuur of een ander eigendomsbewijs, moet worden overgelegd en is een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de garantie. De garantie is wereldwijd geldig. Zij geldt alleen voor de oorspronkelijke eindgebruiker (consument) en is niet overdraagbaar.

Uitgesloten van de garantie zijn beschadigingen als gevolg van onjuiste behandeling, opzettelijke beschadiging van het product door de gebruiker, transportschade, normale slijtage of gebruikssporen, functionele en materiële defecten als gevolg van externe invloeden, zoals hagel, enz. alsmede defecten die slechts een onbeduidend effect hebben op de waarde of bruikbaarheid van het product.


Tenzij uitdrukkelijk verboden door de toepasselijke wetgeving in uw land, aanvaardt Knirps geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, directe, bijzondere, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het product.


De wettelijke garantierechten voor gebreken blijven door de garantie onaangetast.

In geval van een garantieclaim dient u vooraf rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Wij staan garant en verstrekken de volgende contactgegevens voor het indienen van een garantieclaim:

E-Mail: [email protected]

Tel.-Nr. 0043/7722-632054301