Herroepingsrecht

Herroepingsrecht


Hebt u voor uzelf of voor iemand anders een paraplu gekocht die niet helemaal de juiste is, of waarvan de kleur niet bevalt? Allemaal geen probleem. Natuurlijk hebt u de mogelijkheid om deze overeenkomst voor alle artikelen (met uitzondering van gekochte vouchers) binnen dertig dagen te herroepen zonder opgave van redenen.

De herroepingstermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen hebt ontvangen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen (doppler H. Würflingsdobler GmbH, algemeen directeur: Hermann Würflingsdobler, Adolf-Kolping-Str. 3, D-84359 Simbach am Inn, telefoonnummer: +49(0)8571/9122-316, e-mailadres: shop(at)knirps.com). U kunt dit doen door eenduidig te verklaren (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) dat u hebt besloten om deze overeenkomst te herroepen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u vóór het verstrijken van de herroepingstermijn de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt.

 

 

Gevolgen van de herroeping


Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen terug. Wij realiseren dit direct en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk een andere optie kenbaar hebt gemaakt. In geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht .

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen van u terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U dient pakketgoederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen aan ons retour hebt verzonden. U draagt de directe kosten van het retourneren van pakketgoederen.

BELANGRIJK: Wij organiseren het goederenvervoer. U draagt de kosten voor de retourzending (bijvoorbeeld: weigering van aanvaarding, niet bevallen) van te verzenden goederen ter waarde van € 39,90 . De goederen moeten te allen tijde opnieuw in een voor transport geschikte verpakking worden verpakt (in karton, op pallet). Anders zal de vervoerder de artikelen niet meenemen.

U hoeft alleen te betalen voor enig waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een door u uitgevoerde handeling die niet nodig is om de aard, kenmerken en de werking van de goederen te controleren.

 

 

Opmerking over retourkosten


Als coulance nemen wij de retourkosten voor pakketgoederen voor onze rekening, op voorwaarde dat de bij ons op te vragen retoursticker wordt gebruikt voor de retourzending. Als u onze retoursticker voor het retourneren van de voor pakketverzending geschikte goederen niet gebruikt, draagt u de kosten van de retourzending. Terugbetaling daarvan is niet mogelijk.

Voeg een kopie van het herroepingsformulier of de factuur toe aan uw retourzending. Als u via "Vooruitbetaling/reguliere overschrijving" hebt betaald, verzoeken wij u uw bankgegevens op te geven. Direct na ontvangst van uw retourzending en de goederencontrole regelen wij de terugbetaling. U ontvangt het geld terug op dezelfde manier als u hebt betaald. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de bankinstelling en de betalingsmethode, meerdere werkdagen kunnen verstrijken totdat het terug te betalen bedrag op uw rekening wordt bijgeschreven.

 

Algemene opmerking over retourzendingen (niet vereist):

Indien mogelijk retourneert u de goederen in de originele verpakking. Als u de originele verpakking al hebt weggegooid, zorg dan voor een adequate verpakking, zodat de bestelde goederen voldoende beschermd zijn tegen transportschade.

1.) Voeg een kopie van het herroepingsformulier of de factuur bij.
2.) 2.) Pak de bestelde goederen weer op de best mogelijke manier in.
3.) 3.) Plak de retoursticker duidelijk zichtbaar op de verpakking
4.) 4.) Geef het pakket af bij het dichtstbijzijnde pakketstation (Duitsland = GLS; Oostenrijk = DPD).
5.) In het geval van een levering per vervoerder wordt een afhaalorder gemaakt (neem contact met ons op).

 

Als er geen retoursticker bij uw bestelling werd meegeleverd, neem dan telefonisch of via e-mail contact met ons op. Wij sturen u graag een retoursticker. Informatie over het retourneren van uw levering (of delen daarvan) kunt u ook vinden bij: Informatie voor verzending en landen.