Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

De volgende verklaringen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid, onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

 

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Deze contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website.

 


Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld op basis van wat u ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of de tijd van de paginaweergave). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u op onze website komt.

 


Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van deze gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Opslag kan ook plaatsvinden als de Europese of nationale wetgever dit in Unierechtelijke verordeningen, wetten of andere voorschriften heeft bepaald en waaraan de verwerkingsverantwoordelijke dient te voldoen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij de gegevens voor de beëindiging of de uitvoering van de overeenkomst opgeslagen moeten blijven.

 


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment gratis inzage te verkrijgen van de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens te eisen. Voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het colofon is weergegeven .

 


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw eerder gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een aan ons via de e-mail verzonden bericht is hiervoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan het moment dat de intrekking werd uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

 


Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor ons bedrijf is het Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht.


Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach
Tel: +49 (0) 981 180093-0

E-mail: [email protected]

www.lda.bayern.de

 


Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om te vereisen dat gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter voldoening van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan een derde partij in een gangbare, machineleesbare vorm ter beschikking worden gesteld. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

 

 

2. Verantwoordelijkheden

Als exploitant van deze site nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen u erop wijzen dat de overdracht van gegevens via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 


Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De instantie die op deze website verantwoordelijk is voor de verwerking is:

 

doppler H. Würflingsdobler GmbH

Adolf-Kolping-Str. 3

D-84359 Simbach am Inn

Directie: Hermann Würflingsdobler

Tel.: +49 (0) 8571 / 9122 - 316

Fax: +49 (0) 8571 / 9122 - 321

Homepage: https://www.knirps.de

E-mail: shop(at)knirps.com

Handelsregister: Amtsgericht Landshut HRB 726

Btw-nummer DE814879791.de

De voor de verwerking verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen enzovoort).

 


SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als exploitant van de site stuurt, gebruikt deze site een SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http://" naar "https://" en door het hangslotsymbool in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen

 


Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Als na het afsluiten van een overeenkomst tegen een bepaalde vergoeding de verplichting ontstaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld rekeningnummer in geval van automatische incasso), zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/Mastercard, automatische afschrijvingsdiensten) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door de adresbalk van de browser te wijzigen van "http://" naar "https://" en door het hangslotsymbool in uw browserbalk.

In het geval van versleutelde communicatie kunnen uw betaalgegevens, die u ons doorstuurt, niet door derden worden gelezen

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Christian Bößl
Cb Addata GmbH
Reitmeierfeld 23
D-94099 Ruhstorf a.d. Rott

T: 0049 8531 978 447 0
E: [email protected]
Web: cb-addata.de

 

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die op het apparaat van de gebruiker kunnen worden geplaatst wanneer u via de browser een website bezoekt. Als de website met hetzelfde apparaat opnieuw wordt opgevraagd, kunnen de cookies en de daarin opgeslagen informatie worden opgehaald.

 

First-party cookies en third-party cookies - Afhankelijk van waar een cookie vandaan komt, kunt u first-party cookies en third-party cookies onderscheiden:

 

 

First party-cookies
Cookies die door de exploitant van de website als de voor de verwerking verantwoordelijke of door een door deze opgedragen verwerker worden geplaatst en opgehaald.

 

 

Third party-cookies
CCookies die door andere voor de verwerking verantwoordelijken dan de exploitant van de website worden geplaatst en opgehaald en dit niet namens de exploitant van de website uitvoeren.

 

Tijdelijke en permanente cookies - Afhankelijk van de geldigheidsduur kunnen ook tijdelijke en permanente cookies worden onderscheiden:

 

 

Tijdelijke cookies (sessiecookies)
Cookies die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.

 

 

Permanente cookies
Cookies die na het sluiten van de browser gedurende een bepaalde periode op uw apparaat blijven staan

 

Toestemmingsvrije cookies en cookies waarvoor toestemming is vereist - Afhankelijk van hun functie en doel kan het gebruik van bepaalde cookies de toestemming van de gebruiker vereisen. In dit verband kunnen cookies worden onderscheiden op basis van de vraag of voor het gebruik ervan toestemming van de gebruiker is vereist:


Toestemmingsvrije cookies
Cookies die uitsluitend tot doel hebben de verzending van een bericht via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren.
Cookies die strikt noodzakelijk zijn om de aanbieder van een uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de informatiemaatschappij in staat te stellen die dienst te verlenen ("strikt noodzakelijke cookies")

 

 

Cookies waarvoor toestemming vereist is
Cookies voor alle andere doeleinden dan hierboven vermeld.


U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen per geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen toestaat of deze in het algemeen wilt uitsluiten. U kunt ook het automatisch wissen van cookies inschakelen op het moment dat de browser wordt gesloten. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Naam

Aanbieder

Doel

Verloop

Type

__tawkuuid

Knirps

Deze cookie is vereist voor het gebruik van de live chatdienst Tawk.to

6 maanden

HTTP-cookie

TawkConnectionTime

Knirps

Deze cookie is vereist voor het gebruik van de live chatdienst Tawk.to

Sessie

HTTP-cookie

TawkCookie

Knirps

Deze cookie is vereist voor het gebruik van de live chatdienst Tawk.to

Permanent

 

HTTP-cookie

Tawk_5bb1dd43b033e9743d01ea56

Knirps

 

 

HTTP-cookie

_utma

Knirps

Deze cookie bevat informatie over wanneer de bezoeker voor het eerst op de site was, hoe vaak de site werd bezocht en wanneer de site voor het laatst werd bezocht.

2 jaar

HTTP-cookie

Mouseflow

Knirps

Deze cookie bepaalt de voorkeuren voor het uiterlijk van de website.

Permanent

 

HTTP-cookie

_ga

Knirps

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt.

2 jaar

HTTP-cookie

ga-disable-UA

Knirps

 

Deze cookie wordt gebruikt om Google Analytics te deactiveren

Permanent

 

HTTP-cookie

 

Knirps

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt.

1 dag

HTTP-cookie

session-1

Knirps

Vereist om zelf opgeslagen cookies te beheren

Sessie

HTTP-cookie

x-cache-context-hash

Knirps

Hashwaarde van de controlegroep en bezoekersgroep.

Sessie

HTTP-cookie

x-ua-device

Knirps

De cookie is nodig voor het in kaart brengen van het beeldschermtype, om de inhoud van de pagina correct weer te geven.

Sessie

HTTP-cookie

__csrf_token-1

Knirps

Tokens voor CSFR-beveiligingsfunctie: CSRF Protection zorgt ervoor dat elk verzoek van de client aan de server wordt voorzien van een uniek "token" dat ervoor zorgt dat de aanvraag afkomstig is van de client.

 Sessie

HTTP-cookie

amazon-pay-abtesting-apa-migration

Knirps

De cookie is vereist voor de betaalmethode Amazon Pay.

 Sessie

HTTP-cookie

amazon-pay-abtesting-new-widgets

Knirps

De cookie is vereist voor de betaalmethode Amazon Pay.

 Sessie

HTTP-cookie

apay-session-set

Knirps

De cookie is vereist voor de betaalmethode Amazon Pay.

1 jaar

HTTP-cookie

Session-id

Amazon

De session ID (in het Nederlands: sessie-ID) is een identificatienummer dat aan de serverzijde wordt gegenereerd om gebruikersverzoeken aan een sessie toe te wijzen.

20 jaar

HTTP-cookie

__cfduid

Tawk.to

Deze cookie wordt gebruikt voor vertrouwd webverkeer.

Sessie

HTTP-cookie

ss

Tawk.to

Deze cookie wordt gebruikt voor de chatmogelijkheid

Sessie

HTTP-cookie

__tawkuuid

Tawk.to

Deze cookie is vereist voor het gebruik van de live chatdienst Tawk.to

6 maanden

HTTP-cookie

sb

Facebook

Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten weer te geven, bijvoorbeeld realtime aanbiedingen van externe adverteerders. (Facebook-pixel)

2 jaar

HTTP-cookie

CONSENT

Google

Deze cookie wordt gebruikt om advertenties weer te geven.

19 jaar

HTTP-cookie

_ga

Google

 

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt.

2 jaar

HTTP-cookie

GAPS

Google

Deze cookie wordt gebruikt om de voorkeuren en andere informatie van de gebruiker op te slaan. Dit omvat met name de voorkeurstaal, het aantal zoekresultaten dat op de pagina moet worden weergegeven, en of het SafeSearch-filter van Google al dan niet moet worden geactiveerd.

2 jaar

HTTP-cookie

Conversion

Google

Deze cookie wordt gebruikt om advertenties weer te geven.

4 maanden

HTTP-cookie

Test_cookie

Doubleclick

Deze cookie wordt geplaatst door DoubleClick (eigendom van Google) om te bepalen of de browser van de websitebezoeker cookies ondersteunt. Het belangrijkste doel van deze cookie is: doelgroep/reclame

15 minuten

HTTP-cookie

_distillery

Mouseflow.com

Deze cookie wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 jaar

 

HTTP-cookie

_ga

Mouseflow.com

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt.

2 jaar

HTTP-cookie

Serverlogboekbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogboekbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

• Browsertype en browserversie
• gebruikt besturingssysteem
• referentie-URL
• hostnaam van de computer die toegang heeft
• Tijd van de serveraanvraag
• IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen

De basis voor de gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang onder artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG om u te kunnen voorzien van de veilige werking van onze website


Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen toestuurt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, bij ons opgeslagen voor de behandeling van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet gedeeld met derden.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens wordt uitgevoerd conform artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te wissen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.


Live chat

Tawk.to (SMS SIA)

Wij gebruiken op onze website het live chatsysteem van SMS SIA, Tirgonu iela, 6, Riga, Letland, LV1050, (www.tawk.to). Daarbij worden geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met het oog op webanalyse en voor de werking van het live chatsysteem om live ondersteuningsverzoeken te beantwoorden. Gebruiksprofielen kunnen op basis van deze geanonimiseerde gegevens, onder een pseudoniem, worden aangemaakt. Cookies kunnen ook voor dit doel worden gebruikt. Deze cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Als u naar het volgende internetadres gaat, krijgt u meer informatie over het privacybeleid van tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/.

Als de op deze manier verzamelde informatie personen identificeerbaar maakt, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in effectieve klantenondersteuning en statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

De gegevens worden zonder toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Via de drager van het pseudoniem worden geen persoonsgegevens samengevoegd.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw internetbrowser zo in te stellen dat in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat cookies worden gewist die al werden opgeslagen.

Dit kan er echter voor zorgen dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U hebt de mogelijkheid om op elk moment bezwaar te maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met als doel het maken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Dit betreft uitsluitend het toekomstig gebruik. Stuur ons uw bezwaar via e-mail naar het onder punt I genoemde e-mailadres.


Sociale media/Plugins

Wanneer u de website bezoekt, zorgt de dubbelklikoplossing ervoor dat uw internetbrowser in eerste instantie geen verbinding maakt met servers van de aanbieder van de desbetreffende plug-in. Bij de toegang tot de website kan de aanbieder van de desbetreffende plug-in in eerste instantie geen persoonsgegevens van u verzamelen via de desbetreffende plug-in. Alleen wanneer u op de daarvoor beschikbare knop drukt om de desbetreffende plug-in te activeren, wordt de desbetreffende plug-in geactiveerd. Als gevolg van activering wordt een verbinding gemaakt met de servers van de aanbieder van de desbetreffende plug-in. Hierdoor kan de aanbieder van de desbetreffende geactiveerde plug-in ook persoonsgegevens van u verzamelen. Het activeren van de desbetreffende plug-in is technisch vergelijkbaar met het klikken op een link naar een externe website, met dit verschil dat de daarbij geopende inhoud niet in een nieuw venster/tabblad van uw internetbrowser verschijnt maar visueel is ingesloten in onze website. De gegevensuitwisseling die wordt geïnitieerd door de activering en het gebruik van de plug-in, vindt uitsluitend plaats tussen uw internetbrowser en de servers van de aanbieder van de desbetreffende plug-in. Als u een plug-in van derde aanbieders activeert, gebruikt u een functionaliteit die wordt aangeboden door de aanbieder van de desbetreffende plug-in, die voor de functionaliteit verantwoordelijk is. Deze plug-in is visueel ingesloten in de weergave van onze website.

Bij het activeren van de desbetreffende plug-in kan de aanbieder van de desbetreffende plug-in (vergelijkbaar met de toegang van een externe website via een link) met name uw IP-adres ontvangen, evenals het adres (de URL) van de website van waaruit u de plug-in activeert. Bovendien kan de aanbieder van de desbetreffende geactiveerde plug-in informatie ontvangen over cookies van de desbetreffende aanbieder die zijn opgeslagen in uw internetbrowser. De aanbieder van de desbetreffende plug-in kan dus door de door u geïnitieerde activering van de desbetreffende plug-in al ten minste de informatie ontvangen over het toegewezen IP-adres dat onze website heeft ontvangen op het moment van het opvragen van onze site. Als u als gebruiker bent geregistreerd bij de desbetreffende derde aanbieder, kan de aanbieder van de desbetreffende plug-in de ontvangen gegevens meestal ook toewijzen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we geen kennis hebben van de gegevens die door de aanbieder van de desbetreffende plug-in worden verzameld. We hebben ook geen kennis van de specifieke doeleinden van de verwerking van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de desbetreffende plug-in of over verdere details van de gegevensverwerking van de desbetreffende aanbieder. In het bijzonder weten we niet of de desbetreffende aanbieder de verzamelde gegevens alleen verwerkt met het oog op het verstrekken van de functionaliteit van de desbetreffende plug-in (bijvoorbeeld voor het delen van bepaalde inhoud of het maken van een opmerking) of voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor het maken van gebruiksprofielen of voor het personaliseren van reclame).

Plug-ins van derde aanbieders geïntegreerd op de website

Plug-in

Aanbieder van derden

Meer informatie over de aanbieder van de plug-in

Adequaatheidsbesluit of passende of adequate garanties voor overdracht naar derde landen en/of internationale organisaties

YouTube Player

Google:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS

Meer informatie over de functionaliteit is te vinden in de beschrijving van de aanbieder:
https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference.

Meer informatie over de gegevensverwerking door de aanbieder is te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Voor het EU-VS-privacyschild beschikt de Commissie over een adequaatheidsbesluit:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

Facebook

Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS

Meer informatie over de functionaliteit is te vinden in de beschrijving van de aanbieder:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/ ..

Meer informatie over gegevensverwerking door de aanbieder vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder:
https://de-de.facebook.com/policy.php

Facebook is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Voor het EU-VS-privacyschild beschikt de Commissie over een adequaatheidsbesluit:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

Instagram

Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS

Meer informatie over de functionaliteit is te vinden in de beschrijving van de aanbieder:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/ ..

Meer informatie over gegevensverwerking door de aanbieder vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieder:
https://de-de.facebook.com/policy.php

Facebook is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Voor het EU-VS-privacyschild beschikt de Commissie over een adequaatheidsbesluit:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

Google Maps

Google:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS

Deze pagina maakt gebruik van de kaartservice Google Maps via een API.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgedragen naar en opgeslagen door een server van Google in de VS. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Voor het EU-VS-privacyschild beschikt de Commissie over een adequaatheidsbesluit:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016D1250.

5. Analysetools en reclame


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), een bedrijf geregistreerd en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie over uw gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zowel diens website als diens advertenties te optimaliseren.


IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de Verenigde Staten wordt overgedragen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de website om rapporten op te stellen over de websiteactiviteit en het leveren van andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.


Browser-plugin

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook de gegevens verzamelen die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browserplug-in, beschikbaar op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.


Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie ingesteld om te voorkomen dat bij toekomstige bezoeken aan deze website uw gegevens worden verzameld: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google:
https://policies.google.com/terms?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Als u Google Analytics in het algemeen wilt blokkeren, raden we u aan de browseradd-ins "NoScript" of "Ghostery" te gebruiken.


DoubleClick by Google

DoubleClick by Google is een dienst van Google Ireland Limited ("Google"), een bedrijf geregistreerd en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

DoubleClick by Google gebruikt cookies om voor u relevante advertenties weer te geven. Een identificatienummer (ID) wordt als pseudoniem aan uw browser toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser worden weergegeven en welke advertenties werden bekeken. De cookies bevatten geen informatie over persoonsgegevens.

Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en haar partnerwebsites alleen in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op internet. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt door Google ter evaluatie naar een server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op basis van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van bestelgegevens. Google zal gegevens in geen geval combineren met andere gegevens die door Google zijn verzameld. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met de verwerking van de gegevens die door Google over u werden verzameld, de hierboven beschreven manier van gegevensverwerking en het gestelde doel.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat gegevens worden verzameld die door de cookies worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de websites, evenals de verwerking van deze gegevens door Google. U dient hiervoor de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de link voor de extensie voor DoubleClick-deactivering. U kunt ook via de volgende link de DoubleClick-cookies op de pagina van de Digital Advertising Alliance deactiveren.

Meer informatie is te vinden in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google op:
https://policies.google.com/terms?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl


Mouseflow

Deze website maakt gebruik van Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken (uitsluitend met geanonimiseerd IP-adres) te registreren. Dit creëert een logboek van muisbewegingen, muisklikken en toetsenbordinteractie met de bedoeling om individuele bezoeken aan deze website steekproefsgewijs als zogenaamde session replays of sessieopnamen weer te geven en in de vorm van zogenaamde heatmaps te evalueren om daaruit mogelijke verbeteringen voor deze website af te leiden. De door Mouseflow verzamelde gegevens bevatten geen persoonsgegevens en worden niet doorgegeven aan derden. De verzamelde gegevens worden binnen de EU opgeslagen en verwerkt. Als u niet wilt dat door Mouseflow gegevens over u worden verzameld, kunt u op alle websites die Mouseflow gebruiken bezwaar maken. Gebruik hiervoor de volgende link:

https://mouseflow.de/opt-out/ 


Facebook-Pixel, Custom Audiences / Facebook-Conversion

Op onze website maken wij gebruik van de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u woonachtig bent in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Facebook is gecertificeerd op grond van de privacyschildovereenkomst en biedt daarmee een garantie dat er wordt voldaan aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)

Ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG is de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en de exploitatie van het financiële potentieel van onze website.

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers aan onze website aanduiden als doelgroep voor het weergeven van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Daarom wordt de Facebook-pixel gebruikt om de Facebook-advertenties weer te geven die we alleen aanbieden aan Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde producten die worden bepaald door de bezochte websites) die we naar Facebook sturen (zogenaamde "aangepaste doelgroepen"). Tegelijkertijd dient ervoor gezorgd te worden dat onze Facebook-advertenties de gebruiker niet hinderen, omdat ze niet overeenkomen met zijn of haar interesses. Daarnaast kunnen we de pixel gebruiken om te begrijpen hoe effectief onze Facebook-advertenties zijn en om dit te begrijpen voor onze statistische marktonderzoeksdoeleinden wanneer we zien of een gebruiker onze website heeft ingevoerd nadat hij op een Facebook-advertentie heeft geklikt (de zogenaamde "conversie").

De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensbeleid van Facebook. Zie het gegevensbeleid van Facebook voor algemene informatie over de manier waarop Facebook-advertenties worden geplaatst: https://www.facebook.com/policy.php.

Zie het Facebook Helpcentrum voor specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. U kunt het type advertenties instellen die u op Facebook ziet als u de instructies volgt die daar worden weergegeven: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn onafhankelijk van het platform.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor bereikmeting en advertentiedoeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en ook via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of via de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/). U kunt het gebruik van de Facebook-pixel hier deactiveren.


Trusted Shops Trustbadge

Op onze website is de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd voor het weergeven van het keurmerk van Trusted Shops en eventuele verzamelde beoordelingen en voor het aanbieden van Trusted Shops-producten voor kopers na het plaatsen van een bestelling

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen (Art. 6 lid 1, onder f) AVG) bij een optimale marketing van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven indien en voor zover u na het afronden van een bestelling besluit om de producten van Trusted Shops te gebruiken of u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Trusted Shops op: https://shop.trustedshops.com/de/datenschutz


Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de ingevoerde gegevens in het registratieformulier voor de nieuwsbrief is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1, onder a) AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link 'afmelden' in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen wordt door de intrekking niet aangetast.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bv. e-mailadressen voor het gedeelte voor leden) blijven hierdoor onaangetast.

6. Gebruik van onze webshop en registratie

Als u een bestelling in onze webwinkel wilt plaatsen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens verstrekt, die we nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te voltooien.

Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, p. 1 onder b) AVG.

Op onze website bieden we gebruikers ook de mogelijkheid om zich te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden in een invoerscherm ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden verzameld als onderdeel van het registratieproces:

- Aanhef
- Naam
-Adres
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Geboortedatum

Als onderdeel van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van deze gegevens verkregen.

Registratie van de gebruiker is vereist om de bestelgeschiedenis van de gebruiker beschikbaar te houden op onze website. Evenzo vergemakkelijkt registratie de verdere bestellingen van de gebruiker doordat hij zijn gebruikersgegevens niet opnieuw hoeft te verstrekken. De gebruiker kan een verlanglijstje bijhouden in zijn klantenaccount en de artikelen opslaan die hij daar wil onthouden.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel van hun verzameling te bereiken.

Dit is het geval voor de gegevens die tijdens het registratieproces worden verzameld, indien de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd. Als gebruiker hebt u de mogelijkheid de registratie op elk moment te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde laten wijzigen.

Hiervoor kunt u ons een informeel bericht per e-mail sturen.

Op grond van de handels- en belastingwetgeving zijn we verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren.

7. Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website worden, naast uw commentaar, ook informatie over het tijdstip van het maken van de opmerking en de door u gekozen naam van de commentator opgeslagen en gepubliceerd op de website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt door een reactie te plaatsen of illegale inhoud plaatst.

We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u te kunnen opnemen indien een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud omdat deze onwettig is. De wettelijke basis voor de opslag van uw gegevens is artikel 6 lid 1, onder b) en f) AVG. We houden ons het recht voor om commentaren te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden beschouwd.

8. Inlichtingenformulier

De gebruiker heeft de mogelijkheid om een specifieke vraag te stellen over een specifiek artikel. Daartoe kan de gebruiker zijn e-mailadres invoeren in het vragenformulier op de desbetreffende artikelpagina en zijn vraag over het artikel stellen in het invoerveld. Indien een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Voor de verwerking van gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens de indieningsprocedure en wordt verwezen naar dit privacybeleid. In dit kader worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens, als de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is artikel 6, lid 1, onder a) AVG.


9. Externe dienstverleners

We bieden verschillende betaalmethoden aan voor het gebruik van de webwinkel en maken gebruik van verschillende betaaldienstverleners. Afhankelijk van de betalingsmethode die u kiest, worden verschillende gegevens doorgegeven aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder. De rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht is art. 6 lid 1 p. 1 onder a) AVG. Hieronder zetten we onze betalingsdienstaanbieders op een rijtje.


PayPal

Indien u kiest voor de betaalmethode PayPal, worden de relevante gegevens in het kader van het koopcontract doorgegeven aan PayPal. De voorwaarde voor het gebruik van PayPal is het openen van een PayPal rekening. Bij het gebruik of de opening van een PayPal-rekening moeten onder meer naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan PayPal worden doorgegeven. De rechtsgrondslag voor de overdracht van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder b) AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract).

De exploitant van de betalingsdienst PayPal is:

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
E-mail: service(at)paypal.com

Welke gegevens PayPal verder verzamelt, kunt u vinden in het desbetreffende privacybeleid van PayPal. Dit is te vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. U kunt vragen stellen over gegevensbescherming bij PayPal onder de link https://www.paypal.com/de/selfhelp/contact/email/privacy.


Mollie

Bij betaling per creditcard, directe overschrijving en bankoverschrijving wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Mollie HQ, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederland (hierna 'Mollie'), aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte gegevens uitsluitend doorgeven met het oog op de verwerking van de betaling in overeenstemming met art. 6 lid 1, onder b) AVG De overdracht vindt alleen plaats als dit daadwerkelijk nodig is voor de betalingsverwerking. Mollie geeft uw gegevens voor de uitvoering van de betaling - voor zover daarvoor noodzakelijk - volgens art. 6 lid 1, onder b) AVG weer door aan Mollie HQ, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederland.

Exploitant van de betaaldienst Mollie is

Mollie B.V.

Mollie HQ.

Keizersgracht 126

1015CW Amsterdam

Nederland
E-mail: [email protected]

 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Mollie. Mollie kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.

Meer informatie over het privacybeleid van Mollie: https://www.mollie.com/at/privacy 

Klarna

In geval van betaling per factuur of in termijnen geschiedt de betaling via de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, (hierna 'Klarna' genoemd), aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte gegevens uitsluitend doorgeven met het oog op de verwerking van de betaling overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b), AVG. De overdracht vindt alleen plaats als dit daadwerkelijk nodig is voor de betalingsverwerking 

Ter bescherming van ons rechtmatig belang om de solvabiliteit van onze klanten vast te stellen, geven wij deze gegevens door aan Klarna,Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, overeenkomstig art. 6 lid 1, onder f) AVG, met het oog op een kredietcontrole. Klarna controleert aan de hand van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingservaring) of de door u gekozen betalingsmogelijkheid met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegestaan. Om te beslissen over het aangaan of de uitvoering van een contractuele relatie, kunnen ook identiteits- of kredietwaardigheidsgegevens van de volgende kredietagentschappen worden opgenomen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het Duitse wetboek van strafrecht (A:

– SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
– CRIF Bürgel GmbH, Gasstraße 18, 22761 Hamburg
– Arvato Infoscore GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
– Deltavista GmbH, Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe
– UNIVERSUM Business GmbH, Hugo-Junkers-Straße 3, 60386 Frankfurt am Main
– Bisnode International Group, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt
– Regis24 GmbH, Wallstraße 58, 10179 Berlin
– Creditreform AG, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss

De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zgn. kredietscores). Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten ze op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.

Meer informatie over het privacybeleid van Klarna vindt u hier.


Amazon Pay

Indien de betalingsmethode 'Amazon Pay' wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe S.C.A., 38 J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna 'Amazon Payments'), waaraan we uw tijdens het bestelproces verstrekte informatie doorgeven, samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6 lid 1, onder b) AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Als u naar het volgende internetadres gaat, krijgt u meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments: https://pay.amazon.com/help/201751600


Dienstverlener voor verzending

Levert de waren aan u door de transportdienstverlener.

a) DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg)

b) GLS (General Logistics Systems, Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, DE-36286 Neuenstein)

c) DHL (DHL Express Germandy GmbH Heinrich-Brüning-Straße 5, 53113 Bonn)

Wij geven de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de transportdienstverlener ten behoeve van de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen, in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder b) AVG.

Alleen als u in het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij uw e-mailadres vóór de levering van de goederen aan de transportdienstverlener door conform art. 6 lid 1 onder a) AVG voor het afspreken van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering.

De toestemming kan te allen tijde met werkzaamheid voor de toekomst worden ingetrokken ten opzichte van de bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke of ten opzichte van de betreffende transportdienstverlener.


- Einde privacybeleid -